Partners

Samen met een breed consortium van uitvoerende en financierende partijen gaat Acacia Institute de uitdaging aan om de ambitie van voldoende zoet water voor de landbouw op Texel te realiseren en de gestelde doelen te bereiken. De lijst met uitvoerende en betrokken partijen kan in de toekomst worden uitgebreid op het moment dat nieuwe partijen zich aansluiten bij het project.

Uitvoerende partijen

Betrokken partijen

Betrokken agrariërs Fa. Langeveld | ATT Agro | Fa. N.J. Slot
A.J. De Ridder | M.J.J. Smit | Koorn 'Weilust'