Locaties

De ondergrondse zoetwateropslag wordt gerealiseerd op twee locaties in polder Eierland: aan de Postweg en aan de Hoofdweg. Op beide locaties werken enthousiaste boeren samen aan het plan om Texel zelfvoorzienend te maken op het gebied van zoet water.

De locaties verschillen van elkaar in de mogelijkheid om water op te vangen. Zo is de bodemsamenstelling, het zoutgehalte van de ondiepe en diepe ondergrond en de geschiktheid van de ondergrond voor opslag van water anders. Op basis van bovenstaande verschillen tussen de locaties wordt gewerkt aan een innovatief en optimaal ontwerp om zo de ambitie van voldoende zoet water voor de landbouw op Texel waar te maken.