Postweg

Bij ondergrondse opslag wordt zoet water opgevangen en in de ondergrond gebracht. Op Texel bestaat deze ondergrond voornamelijk uit zout water. Door zoet water in de ondergrond te brengen vormt zich een zoetwaterbel. De samenstelling van de ondergrond bepaalt hoe goed deze zoetwaterbel zich kan vormen.

Afdekkende laag van belang

Het succes van ondergrondse opslag hangt onder andere samen met de aanwezigheid van een redelijk tot goed doorlatende zandlaag. Bovendien is een afdekkende slecht doorlatende (klei)laag belangrijk. De locatie aan de Postweg heeft zowel aan de boven- als aan de onderkant een afdekkende laag. Dit heeft een gunstig effect op het behouden van de zoetwaterbel, zodat er in de zomerperiode voldoende zoet water kan worden onttrokken.

De locatie aan de Postweg is gelegen nabij ‘De Slufter’ en grenst aan het duingebied. Hierdoor wordt onderzocht of er naast regenwater eventueel zoet water uit de duinen kan worden opgeslagen.

Gebied van aardappelen, granen, suikerbiet en bollen

Polder Eierland wordt gekenmerkt door een relatief vlak landschap en rechthoekige percelen. Op deze percelen staat de teelt van pootaardappelen, granen, suikerbiet en bollen centraal. Op Texel worden niet de opbrengsten bereikt zoals op het vaste land. Texel is daarmee representatief voor de opbrengst bij een te verwachten extremer klimaat in Nederland. Met behulp van een ondergrondse opslag en de mogelijkheid om te beregenen, kunnen de boeren hun opbrengst verhogen en zich wapenen tegen de schade die ontstaat door zout en droogte.
 

Meer locaties