Hoofdweg

De locatie aan de Hoofdweg wordt aan de oostzijde begrenst door een brede watergang en de tussendijks gelegen polder de Eendracht. De watergang voert het water van polder Eierland af naar het gemaal. Het gemaal slaat het overtollige water uit op de Waddenzee. Wateraanbod, waterkwaliteit en de samenstelling van de ondergrond vormen uitdagingen bij opslag van zoetwater op de locatie aan de Hoofdweg.

Afhankelijk van water uit de percelen

In tegenstelling tot de locatie aan de Postweg vormt de aanvoer van voldoende zoet water bij de percelen aan de Hoofdweg een uitdaging. Voor het wateraanbod zijn de boeren hier volledig afhankelijk van water afkomstig uit de percelen. Onderzoek op deze locatie zal uitwijzen of de hoeveelheid water genoeg is om aan de watervraag van gewassen te kunnen voldoen. Dit hangt samen met de werking van het ondergrondse opslagsysteem. Doordat zoet water in een zoute omgeving wordt opgeslagen, zal een gedeelte van het zoete water zich mengen met het zoute water. Hierdoor gaat een deel van het zoete water verloren voor gebruik. Hoe meer zoet water kan worden opgeslagen, hoe meer zoet water er uiteindelijk ook beschikbaar kan komen.

Samenstelling ondergrond is de uitdaging

Op de locatie aan de Hoofdweg zal ook uitvoerig onderzoek plaatsvinden naar de samenstelling van de ondergrond. Door afwezigheid van zoetwater uit de duinen, is het water in de ondergrond hier mogelijk zouter dan aan de Postweg. Hoe kan hier het beste water in de ondergrond worden opgeslagen? En belangrijker: hoe kan hier zo veel mogelijk zoet water worden onttrokken? De uitdagende ondergrondsamenstelling vraagt om een uniek en innovatief systeemontwerp.
 

Meer Locaties