Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Drainwater in ondergrondse opslag gezuiverd

Auteur:

13 januari 2023

Binnen het project Zoete Toekomst Texel is voor de pilotlocatie aan de Hoofdweg een mijlpaal bereikt. De aanleg van een zuivering, binnen het bestaande infiltratie- en onttrekkingssysteem, is afgerond. Medio december heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) groen licht gegeven voor het in gebruik nemen  van het hele systeem.

Aanleg van een zuiveringssysteem
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de aanleg van een zuiveringssysteem voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit het drainwater. Conform de afspraken met het HHNK moeten deze stoffen verwijderd worden uit het drainwater voordat infiltratie in de diepe ondergrond plaatsvindt. Om dat continu te controleren is er een monitoringsplan opgesteld en worden regelmatig watermonsters geanalyseerd. Behalve de waterkwaliteit worden ook hoeveelheden behandeld en geïnfiltreerd drainwater in de gaten gehouden.

Optimaliseren van het systeem
Op dit moment wordt de infiltratie stap voor stap verder opgevoerd en de besturing van het systeem geoptimaliseerd. De verwachting is dat er tot de start van het pootseizoen, voldoende drainwater ondergronds is opgeslagen voorde volgende stap: het opzetten van een irrigatie-pilot. Dat is de volgende belangrijke volgende mijlpaal voor het project.

Zuiveringssysteem aan de Postweg
Ook aan de pilotlocatie aan de Postweg is een vergelijkbaar zuiveringssysteem ingepast in het al bestaande infiltratie- en onttrekkingssysteem. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de aansturing van het hele systeem. Daarna kan ook daar door worden gegaan methet testen, monitoren en optimaliseren om nog zoveel mogelijk water op te slaan gedurende de eerste maanden van dit jaar.

zuivering hoofdweg texel 2.jpg