Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Eerste metingen voor ondergrondse zoetwateropslag

Auteur: Leonie van der Ent

18 september 2020

Op diverse plekken bij de projectlocaties (de Postweg en Hoofdweg) op Texel, is het team van Zoete Toekomst Texel gestart met het uitvoeren van de eerste metingen en het ontwerpen van de ondergrondse zoetwateropslag.

Voor het ontwerpen van de opslag moet de ondergrond goed in kaart worden gebracht. Daarom worden er op diverse plekken bij de projectlocaties metingen uitgevoerd. Zo wordt het zoutgehalte van het grondwater door het meten van de geleidbaarheid bepaald. Ook de samenstelling van de ondergrond is van groot belang. Door het uitvoeren van sonderingen krijgt het team een goed beeld van de bodemopbouw en het waterdoorlatend vermogen op verschillende dieptes. Hierbij wordt een smalle buis tot wel 60 meter diepte in de grond gedrukt waarbij de weerstand en de wrijving van de verschillende grondlagen gemeten wordt. Hiermee worden de meest geschikte zandlagen voor ondergrondse opslag in kaart gebracht. Om de kwaliteit van het grondwater continu te kunnen monitoren zijn er ook enkele permanente meetpunten (peilbuizen) geplaatst.

Acacia Institute en LTO Noord zijn blij met deze eerste metingen. Harmen van den Berg van Acacia Institute: ‘Na maanden van voorbereiding, was nu het moment daar om daadwerkelijk te gaan meten. Alle gegevens worden de komende tijd geanalyseerd en met de informatie gaan we aan de slag met het ontwerp van de ondergrondse opslag.’

Over Zoete Toekomst Texel
Onder de boeren op Texel leeft al jaren de wens om het eiland zelfvoorzienend te maken op het gebied van zoet water. Samen met LTO Noord en Acacia Institute hebben zij het initiatief genomen en het project ‘Zoete Toekomst Texel’ ontwikkeld. Voor het project ‘Zoete Toekomst Texel’ wordt de komende drie jaar op twee locaties getest of regenwater vanaf het najaar in de grond kan worden opgeslagen. In de zomer wordt het water dan op een zuinige en slimme manier gebruikt om 50 tot 100 hectare aan akkers te irrigeren.

             Foto-peilbuizen.jpg    Foto-boren.png