Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Leren van Texelse boeren voor ‘10xTexel‘

Auteur: Zoete Toekomst Texel

30 juli 2021

Zoete Toekomst Texel staat centraal bij de ‘Denktank Droogte’ van de waterchallenge ‘10x Texel’. Op 8 en 9 juli zijn 10 trainees en studenten gestart met de denktank door een bezoek op Texel. Ze zijn daar verdeeld over twee teams om zo meer te weten te komen over de Texelse droogteaanpak. De uitdaging die de teams hebben gekregen is om te leren van de Texelse boeren en het project ‘Zoete Toekomst Texel’ en dit als voorbeeld te gebruiken en op 10 verschillende plekken in Nederland toe te gaan passen.

De uitdaging
Texel is voor zoetwater volledig afhankelijk van regenwater en de drinkwaterleiding van het vaste land. Voor de landbouw geldt een permanent onttrekkingsverbod waardoor de kans op droogteschade en verzilting groot is. Om duurzame en rendabele landbouw op het eiland mogelijk te houden willen de boeren zelfvoorzienend kunnen zijn wat betreft zoetwater. Tijdens de winter valt er genoeg zoetwater en wordt er zelfs 44 miljoen kuub in zee gepompt. LTO Noord en Acacia Water gaan samen met de boeren en overheden op zoek naar oplossingen voor het watertekort.

Maar, Nederland is groter dan Texel, hoe kunnen de Texelse boeren een voorbeeld zijn voor de rest van het land? Een mooie uitdaging waarbij de opgedane kennis toegepast wordt op 10 verschillende plekken binnen Nederland. 


De winst 
Elk team presenteert op 21 september via een filmpje hun idee, op Prinsjesdag maken zij kan som hun idee te presenteren aan de vakjury met onder andere René Didde (auteur Nederland Droogteland), Tanja Klip (Eerste Kamerlid en oud-dijkgraaf Vallei en Veluwe) en Dolf Kern (Staf Deltacommissaris) .