Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Opslag drainwater in de ondergrond aan de Hoofdweg verloopt voorspoedig

Auteur:

21 februari 2023

Aan de Hoofdweg in Texel is medio december gestart met het infiltreren van gezuiverd drainwater. Sinds de start van de infiltratie is nu bijna 15.000 m3 water ondergronds opgeslagen waarvan een deel beschikbaar is voor hergebruik tijdens het teeltseizoen.

In samenwerking met Dros Grondverzet en Broere Beregening wordt dagelijks de werking van de installatie gevolgd, deels real-time met behulp van online dashboards. Hiermee wordt gemonitord hoeveel zoet water er in de zoute ondergrond wordt opgeslagen en ook hoe de zoetwaterbel zich opbouwt. Daarnaast wordt de werking van de zuivering, gericht op het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen, intensief gemonitoord. Dit in lijn met de beschikking zoals afgegeven door het HHNK.

De eerste resultaten zijn positief: het water in de monitoringpeilbuizen in de diepe ondergrond is vrijwel net zo zoet als het drainwater wat we infiltreren. Er is dus duidelijk sprake van de opbouw van een zoetwaterbel die het zoute water verdringt. Mede aan de hand van de uiteindelijke hoeveelheid opgeslagen zoet water gaan we de komende periode een irrigatie-pilot voorbereiden.