Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Proefperceel met pootaardappelen onderzoekt effect van het opgeslagen water

Auteur:

01 juni 2023

Aan de Hoofdweg is tussen medio december en begin mei succesvol in totaal ruim 21.000 m3 drainagewater gezuiverd en ondergronds opgeslagen voor hergebruik.

Als onderdeel van de huidige projectfase wordt op dit moment een proef voorbereid waar het effect van het hergebruik van het opgeslagen water wordt onderzocht.

Daartoe worden de komende weken op een perceel met pootaardappelen 2 zogenaamde proefvakken ingericht:

  • 1 proefvak van ca 1,5 ha waar wel sub-irrigatie via de bestaande drainage plaatsvindt, en aansluitend op het perceel.
  • 1 referentie-proefvak van ca 1,5 ha zonder sub-irrigatie.

Op beide percelen staat 1 soort pootaardappel geleverd door dezelfde leverancier. Op het proefvak met sub-irrigatie wordt meetapparatuur (zgn Fixeau Aqua Pins) geplaatst waarmee direct langs de drains de grondwaterstand, bodem EC en bodemvocht continu gemeten kunnen worden. Ook wordt in dit proefvak en het referentie-proefvak halverwege 2 drains dezelfde meetapparatuur geplaatst. Daarmee wordt ruimtelijk inzichtelijk wat het effect is van de aanvoer in m3 van het opgeslagen water op het bodemvochtgehalte in de wortelzone. Dit, ten opzichte van het referentie-proefvak.

De sturingsdata wordt via een app aangeleverd aan de deelnemende agrariër die vervolgens kan besluiten tot een bepaalde watergift en daarmee de optimale bodemvocht-condities kan sturen. In de loop van augustus zullen in beide vakken proefsleuven worden opgegraven om de kwaliteit van de pootaardappelen volgens de normale methode te beoordelen (opbrengst in kilo’s, droge stofgehalte etc.).