Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Succesvol uitgevoerde proefboring

Auteur: Zoete Toekomst Texel

18 mei 2021

Begin april is de eerste proefboring voor Zoete Toekomst Texel succesvol uitgevoerd. Tijdens deze proefboring is een horizontaal filter van 100 meter lang geplaatst. Hiermee wordt het opgevangen perceelwater geïnfiltreerd in de bodem en kan het op een later moment weer onttrokken kan worden. Een belangrijke stap in het project, omdat met deze horizontale filters straks de boeren zoetwater kunnen oppompen voor irrigatie. 

Stappen van de proefboring
Als eerste is er een gat geboord door schuin omlaag te boren tot een diepte van ca. 13,5 meter, om vervolgens 100 meter rechtdoor te gaan boren en uiteindelijk weer schuin omhoog.Daarna is het boorgat ruimer gemaakt, zodat de drain en de mantelbuis erin passen. De mantelbuis beschermt de drain en voorkomt dat bij het intrekken de drain verstopt raakt. In de volgende stap zijn de mantelbuis en daarna de drain in het boorgat geplaatst.

In de laatste stap werd de mantelbuis verwijderd, waarbij de drain achterblijft. De drain ligt op het horizontale stuk op ca. 13,5 m diepte, met aan beide uiteindes een ‘blinde buis’ tot boven maaiveld.

Belangrijke stap
De proefboring was een belangrijke stap in het project, Tine te Winkel van Acacia Institute: “Met deze succesvolle proefboring kunnen we verder met het ontwerp. De proefboring geeft ons informatie over de karaktersitieken van de bodem, hoeveel water we kunnen onttrekken en hoe zout het grondwater is. Op basis van deze informatie kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoeveel putten er moeten geboord, hoe groot het filter moet worden en welke soort pompen er kunnen worden gebruikt."

Afgelopen week zijn peilbuizen geplaatst rondom het horizontale filter, waarmee de grondwaterstanden en het zoutgehalte van het grondwater de komende tijd gemonitord kunnen worden. De volgende stap in het project is de pompproef, hierbij wordt de capaciteit van de zandlaag waar het water wordt opgeslagen, verder getest. Ook wordt er een nulmeting (d.m.v. geofysica) gedaan van het nu nog zoute zandpakket rondom het horizontale filter waarmee straks de ontwikkeling van de zoetwaterbel in beeld gebracht worden.